PIS
Pro interactive service
Проверка на състояние на предаден продукт