Изграждане на мрежи

PIS предлага структуриране и изграждане на мрежи за Вашия офис и дом.

Локалната мрежа позволява използването на централизирана система за информация, което улеснява комуникацията и повишава ефективността на служителите в един офис.

Ние имаме готовност да изпълним проекти с различен обем и сложност – от свързването на два компютъра до създаването на локална мрежа от няколкостотин компютъра.
Изграждане на мрежи

Ние изпълняваме следните дейности:

  1. проектиране на локални мрежи
  2. изграждане на локална мрежа
  3. включване на локална мрежа
  4. настройка на локална мрежа
  5. администриране на локална мрежа
  6. организиране на безжична локална мрежа.

Нашата цел е да изградим качествена локална компютърна мрежа с минимални разходи за Вас.

Вашето запитване можете да изпратите от тук :

Вашето име (*)

Вашият Email (*)

Опишете, накратко от каква мрежа имате нужда